Klæny - Opvasketabs Plastikfri (40 stk)

Udsolgt
65,00 kr - 65,00 kr
65,00 kr
65,00 kr - 65,00 kr
65,00 kr

Fordelen ved Klænys miljøvenlige opvasketabs er at de gode mod madrester og fedt, og samtidig også skånsomme mod miljøet, grundet den lave spildvandsbelastning og deres bæredygtige emballage. Opvasketabsene er pakket uden vandopløseligt plast og er bionedbrydelige. 

Produktet er svanemærket.

 

Ingredienser
5-15% Oxygen-based bleaching agents, <5% Non-ionic surfactants, Polycarboxylates, Phosphonates, Contains Enzymes, PROTEASE, AMYLASE, perfume

 

 

Advarsel!

faremærkning

Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

  • Opbevares utilgængeligt for børn.
  • Vask grundigt efter brug.
  • Forårsager alvorlig øjenirritation. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis muligt. Fortsæt med at skylle. Ved vedvarende øjenirritation, søg lægehjælp.