Avril - Økologisk Essentiel Olie Tea Tree (10 ml)

Udsolgt
49,00 kr - 49,00 kr
49,00 kr
49,00 kr - 49,00 kr
49,00 kr

Økologisk essentiel/æterisk olie af eukalyptus. Olien kan bruges til forskellige formål. Aromaterapi, vasketøjet, eller for at få en frisk room mist til hjemmet. 

Den essentielle olie kan også have en kølende effekt i din creme eller krops- ansigtsolie.

Til ansigt- og kropscremer: Kølende, antiseptisk og stimulerer blodcirkulationen. Dosering: Max 1%.

Allergene stoffer: Linalool op til 2%, limonen op til 1,2%.

Må ikke bruges direkte på huden. Essentielle olier er meget koncentrerede, og skal derfor altid blandet op med en basisolie eller -creme eller fortyndes.


Må aldrig anvendes ufortyndet. Produktet er i sin rene form faremærket:

SundsfareAlvorlig sundhedsfareFarlig for miljøet

Advarsel

Forårsager hudirritation.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.