Hvad er bæredygtig produktion?

Hvad er bæredygtig produktion?

Når der tales om bæredygtighed, nævnes ofte begrebet bæredygtig produktion. Men hvad vil det egentlig sige at producere bæredygtigt, og hvordan spotter du selv de varer, der er skabt ved bæredygtig produktion? Læs med her, hvor vi gør dig klogere på, hvad bæredygtig produktion betyder.

Hvornår er en produktion bæredygtig?

Bæredygtig produktion er ikke kun én ting, og det kan naturligvis diskuteres, hvor meget en producent egentlig skal gøre for at måtte kalde sin produktion for bæredygtig. Når bæredygtig produktion nævnes som et vilkår eller en mærkesag handler det ofte om:

  • At der er taget aktivt stilling til at mindske brugen af naturressourcer i produktionen, både i relation til valg af de anvendte materialer og til brugen af vand, elektricitet m.m., når materialerne omdannes til det færdige produkt.
  • At der ligeledes er taget aktivt stilling til, hvordan der kan udledes mindst mulig forurening under produktionen, så jord, vand og luft ikke påvirkes.

Et bæredygtigt produceret produkt er et produkt med lav miljøbelastning, hvor ressourcerne er udnyttet bedst muligt. Udover selve produktionsprocessen kigges der også ofte på, om produktet er bæredygtigt i brug, for eksempel ved at være af en særligt holdbar kvalitet, og hvor nemt produktet er at bortskaffe/genbruge, når det har udtjent sig hos forbrugeren. Ud fra denne tanke indebærer bæredygtig produktion altså hele produktets livscyklus – fra materialernes udvælgelse over produktionsdelen til brug af produktet og senere bortskaffelse.

Bæredygtig produktion er et buzzword

Vi håber, at vi med ovenstående forklaring har givet dig svar på, hvad bæredygtig produktion er – eller i hvert fald kan være. Der foreligger ikke én klar definition, og producenterne kan i princippet bruge begrebet, som de vil. Det gør det ekstra vigtigt at være kritisk og selv gøre dig din research, før du køber produkter, der er markedsført som bæredygtigt producerede.

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?
Hvad er bæredygtighed?